Общественная организация "Центр сприяння протидії коррупції" выявила в рядах Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сотрудницу с двойным гражданством. 


Об этом идет речь в обращении "анти-коррупционеров" в правоохранительные органы:


Відповідно до наявної інформації Мощонська Ірина Володимирівна з 07.05.2014 року є громадянином Російської Федерації, паспорт серія 4614 № 470318 виданий 07.05.2014 року Федеральною міграційною службою Росії, витяг з реєстру додається.

Відповідно до ч.2. ст.1 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.


По утверждениям "анти-коррупционеров", Ирина Мощонская согласно украинскому законодательству не имеет права занимать государственные посты:   


Відповідно до п.6 ч.2 ст.19 Закону, на державну службу не може вступити особа, яка має громадянство іншої держави.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.84 Закону державний службовець втрачає права на державну службу у разі встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби.